• Voorwaarden

Dekgeld:

– Voor buitenlandse fokkers geldt: spermabestelling één dag tevoren met aanlevering van volledige gegevens van fokker en merrie en betaling vóóraf via creditcard, banktransfer of Ideal.

– Na eerste inseminatie ontvangt u een factuur van het vaste gedeelte van het dekgeld. Bij dracht na 8 weken ontvangt u een factuur van het resterende dekgeld en overige transportkosten. Indien uw merrie onverhoopt niet drachtig wordt, dient de gustverklaring vóór 1 oktober 2020 door uw dierenarts (ivt) worden opgemaakt en op Dekstation V-team Stallions aanwezig te zijn. Nadien zijn wij genoodzaakt het volledige dekgeld in rekening te brengen.

– Per hengst gelden afwijkende gusttarieven.

– Reclamaties over facturen graag binnen 14 dagen na factuurdatum, daarna kunnen deze helaas niet meer in behandeling genomen worden.

– Gegevens doorgeven aan het stamboek geschiedt na betaling van het volledige dekgeld.

Sperma bestellen en verzenden:

– Vers sperma dient bij voorkeur één dag op voorhand besteld te worden of uiterlijk tussen 08.00 en 09.00 uur op dag van inseminatie, zodat op tijd geleverd kan worden. Graag ontvangen wij de stamboekgegevens van de merrie bij de eerste inseminatie.

De daadwerkelijk gemaakte verzend- en (evt.) NVWA-kosten (sperma uit/ naar buitenland) zullen aan de merriehouder in rekening gebracht worden. Dekgelden zijn excl. verzendkosten en excl. BTW.

– Voor buitenlandse fokkers geldt: spermabestelling één dag tevoren met aanlevering van volledige gegevens van fokker en merrie en betaling vóóraf via creditcard, banktransfer of Ideal.

– Het transport van het sperma van en naar het buitenland is voor risico van de merriehouder.

Embrotransplantatie/ICSI:

– Per succesvol getransplanteerd embryo/ICSI wordt het dekgeld in rekening gebracht bij drachtigheid van de draagmoeder. Dit geldt ook voor ingevroren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit één inseminatie gespoeld worden.

– Indien na embryospoeling of transplantatie/ICSI geen drachtigheid is geconstateerd vóór 1 oktober 2020 dient een gustverklaring van uw dierenarts of ET-center overlegd te worden, waarna het dekgeld gereduceerd kan worden tot het geldende gusttarief. Bij sperma-bestelling horen wij graag vooraf dat het om een embryotransplantatie/ICSI gaat.

– Bij het gebruik van diepvriessperma wordt per ET/ICSI-poging het volledige dekgeld bij dracht of het gusttarief in rekening gebracht.

Dekvoorwaarden diepvriessperma:

– Bij het gebruik van diepvriessperma gelden per hengst verschillende gusttarieven, voorwaarden en aantal inseminaties per seizoen. Wij informeren u hier graag over.

– Het max. aantal inseminaties met diepvriessperma (= aantal dosissen per dekking) geldt alleen voor dekseizoen 2020 voor één en dezelfde merrie. Wanneer uw merrie binnen het max. aantal inseminaties drachtig wordt (waar wij onze uiterste best voor doen), dan vervalt het gebruik van de overige dosissen aan Dekstation V-team Stallions.

V-team Stallions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte en/of letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins. De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing op deze voorwaarden.